ВИХОВНА РОБОТА

У 2014/2015 навчальному році виховна робота здійснюється відповідно до єдиної педагогічної теми: «Створення умов для самореалізації особистості, відповідно до її здібностей; формування високоосвіченого, соціально активного громадянина, наділеного глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними цінностями, сімейними і патріотичними почуттями, орієнтованого на пріоритети здорового способу життя».

Мета виховання: Становлення життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Пріоритетні напрями виховної роботи:
 • формування фізично здорової та духовно багатої особистості; впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя;
 • виховання в учнів національної свідомості, поваги до героїчного історичного минулого народу;
 • розвиток дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;
 • розвиток і підтримка традицій ушанування сімейних цінностей;
 • формування політичної та правової культури ;
 • формування в учнів екологічної культури;
 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів учнівської молоді, забезпечення умов їх самореалізації;
 • удосконалення соціальної активності вихованців через учнівське самоврядування.
Основні напрями удосконалення виховного процесу

Головним критерієм ефективності виховної роботи у закладі виступає рівень національної та патріотичної свідомості учнів, навчальної та суспільної активності, рівень соціалізації дітей в оточуюче життєве середовище, ступінь переростання виховання у самовиховання.Досягнення цього забезпечується високим рівнем та постійним удосконаленням навчально-виховного процесу в таких основних напрямах:

 • виявлення та застосування результативних форм і методів виховання;
 • розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;
 • прищеплення в учнів шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;
 • виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного і відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь;
 • виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності;
 • виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, поваги до сім’ї;
 • гуманістична направленість навчально-виховного процесу, повага до особистості учнів;
 • демократизація навчально-виховного процесу;
 • врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис характеру;
 • виховання особистості через залучення до активної діяльності, соціалізації у суспільстві і всебічний зв’язок школи з життям;
 • виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності вихованців;
 • збереження й зміцнення морального та фізичного здоров’я вихованців;
 • комплексне вирішення проблем навчання, виховання, оздоровлення та реабілітації учнів із захворюваннями органів травлення
ЗМІСТ ВИХОВАННЯ УЧНІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС"ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Орієнтири вихованняНапрямки виховної роботиМета
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕПревентивне виховання. Формування здорового способу життяМета: Забезпечення повноцінного фізичного розвитку вихованців, охорона та зміцнення їхнього здоров’я. Прищеплення норм здорового способу життя.
Соціально-комунікативна діяльність.Мета: Сприяння розвитку організаторських умінь та навичок учнів становлення їх іміджу, залучення їх до виконання громадської роботи. Формування громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток інтересу до знань, пізнавальної активності та культури розумової праці.
Пізнавальна діяльність
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИНаціонально-патріотичне виховання,громадянське вихованняМета: Виховання почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв;- моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; шанобливого ставлення до державної символіки;
Правове вихованняМета: виховання загальнолюдських моральних цінностей. Прищеплення високої правової культури, поваги до законів держави. Формування громадянськості. Виховати морально, соціально, політично та юридично дієздатну та захищену особистість.
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СІМ’Ї, РОДИНИ, ЛЮДЕЙМорально-етичне вихованняМета: виховання моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості) здатності враховувати думку інших людей., адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;
Родинно-сімейне вихованняМета: виховання уміння та навичок підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів. Виховання особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей; ідеалів сім’ї, родини, відносин в колективі;
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИЕкологічне вихованняМета: Формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою. Прищеплювати бажання берегти і примножувати оточуючу красу.
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВАЕстетичне виховання.Організація дозвілля вихованцівМета: Забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості. Виховання здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво; здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;Організація змістовного дозвілля вихованців
ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІТрудове вихованняПрофорієнтаційна роботаМета:Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря. Підготовка до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. Формування навичок колективної трудової діяльності; позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації особистості;

Єдині дні виховної роботи на 2014/2015 навчальний рік

План проведення тематичних тижнів на 2014/2015 навчальний рік

План проведення традиційних загальношкільних виховних заходів на 2014/2015 навчальний рік

Кiлькiсть переглядiв: 418

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.